Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái Bình
 26/02/21  Chương trình tuần  153
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP CHOTRẺ  NHÀ TRẺ TUẦN 23
 26/02/21  Tin tức  151
             DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ VUI CHƠI CHO TRẺ  5 TUỔI TUẦN 23
 26/02/21  Tin tức  153
            DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ VUI CHƠI CHO TRẺ  4 TUỔI TUẦN 23
 26/02/21  Chương trình tuần  154
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ VUI CHƠI  CHO TRẺ  3 TUỔI TUẦN 23 
 26/02/21  Chương trình tuần  49
BÀI HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH THAM KHẢOCÁCH CHĂM SÓC TRẺ EM TẠI NHÀ
 26/02/21  Chương trình tuần  44
BÀI HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH THAM KHẢODẠY TRẺ HỌC CHỮ CÁI QUA TRÒ CHƠI
 26/02/21  Chương trình tuần  31
BÀI HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH NHÀ TRẺ THAM KHẢO                                     QUY TRÌNH VỆ SINH KHỬ KHUẨN
 26/02/21  Chương trình tuần  39
BÀI HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH NHÀ TRẺ THAM KHẢOCÁCH CHỌN THỰC PHẨM AN TOÀN
 26/02/21  Chương trình tuần  39
BÀI HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH THAM KHẢOTRÒ CHUYỆN ĐÚNG CÁCH VỚI TRẺ NHỎ VỀ DỊCH COVID-19
 26/02/21  Chương trình tuần  44
BÀI HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH THAM KHẢOCHA MẸ GIÚP CON HỌC CHỮ CÁI