Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái Bình
 23/10/20  Tin tức  11
Trường Mầm non Vũ Sơn hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời năm 2020
 23/10/20  Tin tức  11
Trường Mầm non Vũ Sơn tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức  năm học 2020-2021
 23/10/20  Tin tức  10
BIÊN BẢN TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN SAU KHI NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH THU CHI CÁC KHOẢN PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021
 23/10/20  Bản tin trường  4
BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH THU CHI  CÁC KHOẢN PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021
 23/10/20  Tin tức  9
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai tại đơn vị năm học 2019 - 2020
 23/10/20  Tin tức  6
Kế hoạch Thực hiện quy chế công khai trong nhà trường theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
 23/10/20  Tin tức  7
Báo cáo công tác công khai tại cơ sở giáo dục năm học 2019-2020
 11/05/20  Chương trình tuần  96
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DICH COVID- 19 TRONG TRƯỜNG HỌC 
 05/05/20  Chương trình tuần  81
THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG MẦM NON VŨ SƠN
 07/05/20  Chương trình tuần  94
Hoạt động trong ngày đầu tiền đi học lại của nhóm 19-24 tháng sau đợt nghỉ dịch covid