Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái Bình
 11/05/20  Chương trình tuần  96
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DICH COVID- 19 TRONG TRƯỜNG HỌC 
 05/05/20  Chương trình tuần  81
THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG MẦM NON VŨ SƠN
 07/05/20  Chương trình tuần  94
Hoạt động trong ngày đầu tiền đi học lại của nhóm 19-24 tháng sau đợt nghỉ dịch covid
 07/05/20  Chương trình tuần  95
Tiết dạy ngày đầu tiền đi học lại của nhóm 25-36 tháng sau đợt nghỉ dịch covid
 07/05/20  Chương trình tuần  72
Tiết dạy ngày đầu tiền đi học lại của lớp 3 tuổi sau đợt nghỉ dịch covid
 07/05/20  Chương trình tuần  61
Tiết dạy ngày đầu tiền đi học lại của lớp 5 tuổi sau đợt nghỉ dịch covid
 07/05/20  Chương trình tuần  71
Tiết dạy ngày đầu tiền đi học lại của lớp 4 tuổi sau đợt nghỉ dịch covid
 11/05/20  Chương trình tuần  72
KẾ HOẠCHĐảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid -19 trong trường học 
 05/05/20  Chương trình tuần  52
NỘI DUNG HỌP NGÀY 29/4/2020
 27/04/20  Chương trình tuần  83
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀNVỆ SINH, NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC TRẺTẠI NHÀ TRONG MÙA DỊCH